Vår värld förändras och varje dag är vi del av den förändringen. Det kan handla om det lilla perspektivet som familj, jobb, vänner, bostad mm. Eller det stora perspektivet som miljön, våra ledare, relationer mellan länder - händelser som vi själva inte har så lätt att påverka men som trots det påverkar oss. Hur vi mår och upplever det som händer i och runtomkring oss, handlar till stor del om hur vi förhåller oss till det, hur vi kan ta in och förändras med vår omvärld.

InRelation brinner för att hjälpa individer, grupper, ledare och organisationer att ta ett steg framåt - ett steg mot att må och fungera bättre. Varmt välkommen - och förutom fysiska möten går det fint att träffas online via Skype, Zoom eller telefon!

SAMTAL FÖR DIG SOM INDIVID
Oavsett om du har fastnat i de stora livsfrågorna eller har funderingar av mer "här-och-nu"-karaktär, kan det vara skönt att möta någon som hjälper dig att hitta tillbaka till dig själv och din egen väg framåt. Det kan handla om samtalsterapi för att möta de djupare frågorna eller coaching i form av t.ex. livs-och karriärcoaching.   Läs mer...

FÖR LEDARE OCH ORGANISATIONER
Att vara del av en organisation är att vara del av en helhet, ett bygge, där helheten är beroende av att varje enskild del i bygget mår bra och fungerar som den ska. Det ställer stora krav på alla i organisationen och vikten av hållbarhet - att hålla - för medarbetare, ledare och organisation är större än någonsin. Det är i sig en utmaning och än större blir den utmaningen när vi lever i ständiga förändringar där du som ledare och medarbetare förväntas stå trygg och stadig i din roll, oavsett hur det ser ut runtomkring dig.    Läs mer...

COACHING I OLIKA FORMER
Coaching är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig från tanke till handling på ett strukturerat och energifyllt sätt! Inget område är för stort eller för litet - det kan handla om privatliv, relationer, arbetsliv eller något annat. Du kommer med din problemställning och tillsammans hittar vi en väg framåt.    Läs mer...

KURSER OCH WORKSHOPS
Att vara i grupp med andra människor gör att du kan ta ytterligare ett steg in i dig själv och din egen utveckling. Du får dynamik och draghjälp i arbetet och fördjupar inte bara relationen till och förståelsen för dig själv utan också relationen till och förståelsen för dina medmänniskor.   Läs mer...

OM INRELATION
Jag heter Elisabeth Wimarson och jag har på olika sätt arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Från att i många år arbetat i olika branscher med framförallt ledarroller inom marknadsföring och försäljning, ändrade jag inriktning och arbetar sedan 2009 i egen verksamhet med att guida människor som vill komma vidare och utvecklas. I InRelation möter jag människor i samtal på min mottagning, som lärare på kurser i personlig utveckling samt på uppdrag av företag genom grupputveckling och ledarskapsutveckling.  Läs mer...