coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig från tanke till handling på ett strukturerat och energifyllt sätt! Inget område är för stort eller för litet - det kan handla om privatliv, relationer, arbetsliv eller något annat.

Kanske har du redan ett mål som du önskar nå och behöver hjälp med hur du ska ta dig dit? Då tittar vi på ditt nuläge, hur målet ser ut, vilka hinder som finns på vägen samt sätter upp en handlingsplan för att komma förbi dessa och nå ditt mål.
 

Det kan också vara så att du faktiskt inte har något konkret mål - annat än att du vill ha förändring och inte vet på vilket sätt den ska se ut för att du ska känna dig nöjd. Då handlar coachingen om att få utrymme att reflektera och bli tydlig i vad det är som behöver förändras. Du kommer med din problemställning och tillsammans hittar vi vägen framåt.

Beroende på vad du kommer med träffas vi allt ifrån några gånger upp till en längre period - det bestämmer vi tillsammans! Och vet du redan nu att det handlar om längtan efter nytt jobb eller coaching i din roll som chef, kan du läsa mer om livs- och karriärcoaching eller chefscoaching på flikarna som följer. Förutom fysiska möten går det också fint att träffas online via Skype, Zoom eller telefon!

LIVS- OCH KARRIÄRCOACHING
Funderar du över om du är på rätt plats i livet? Har du tröttnat på det du gör men vet inte vad du vill göra istället? Är du arbetslös och vet inte i vilken riktning du ska välja att gå? Med Livs- och Karriärcoaching får du en chans att titta på ditt liv som helhet med målet att känna lust, energi och mening - såväl yrkesmässigt som i övriga livet.   Läs mer...

CHEFSCOACHING
Hur har du det i din roll som chef och ledare? Har du det stöd du behöver för att vara väl förankrad i din roll, dina beslut och ditt agerande gentemot dina medarbetare? Som chef ska vi ta på oss ledartröjan och föra vår verksamhet och våra medarbetare framåt. Ibland har vi det stöd vi behöver, i andra fall kan det vara svårt att hitta rätt bollplank inom företaget eller organisationen.   Läs mer...

GRUPPER
Hur fungerar det i den eller de grupper du med i? Det kan vara en arbetsgrupp, ledningsgrupp, fritidsgrupp eller annan typ av grupp. Flyter allt på som du och ni önskar? Eller blir det allt som oftast stopp i flödet utan att ni riktigt vet varför eller hur ni ska komma vidare? Många gånger  handlar det där stoppet om hur vi fungerar som grupp, där en av grundstenarna är att ha en bra kommunikation - inom gruppen, mellan grupp och ledare och mellan olika grupper.   Läs mer...