facilitering

Handen på hjärtat - hur effektiva är era möten?

Många deltagare i ett möte innebär många infallsvinklar, tankar, idéer, viljor och åsikter. Det är bra när man vill lösa problem och komma framåt i verksamheten. Har man varit länge på en arbetsplats finns det dessutom tidigare erfarenheter som ska belysas och beaktas. När mötet pågått ett tag och alla som vill göra sin åsikt hörd har sagt sitt är det lätt att man tappat tråden och kommit bort från det som var syftet med mötet. Dessutom kan viktiga saker ha missats pga att en del deltagare inte lyckats göra sina röster hörda. Plötsligt är mötestiden slut och vi är inte närmare en lösning än vi var när vi startade.

Känns bilden igen? Då kan det vara dags att ta hjälp av en facilitator. Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile, vilket betyder “att göra det enkelt” eller att underlätta. Med en facilitator som leder mötet eller workshopen får du hjälp att på ett enkelt sätt hålla fokus, lyfta blicken, styra bort det som inte är relevant, låta alla komma till tals och effektivt komma framåt i processen. Det brukar vara väl värt investeringen!