kurser och workshops

Att vara i grupp med andra människor gör att du kan ta ytterligare ett steg in i dig själv och din egen utveckling. Du får dynamik och draghjälp i arbetet och fördjupar inte bara relationen till och förståelsen för dig själv utan också relationen till och förståelsen för dina medmänniskor.

Är du ledare för ett företag eller en grupp kan några dagars kurs eller workshop vara en stor hjälp för att leda dig och gruppen framåt.
Vi håller workshops på olika teman som t.ex.;
 
  • Hållbart Ledarskap
  • Hållbart Medarbetarskap
  • Kommunikation
  • Effektiva och fungerande grupper

Ovanstående är endast förslag på teman. Vi skräddarsyr även utbildningar utefter dina och era behov. Ta en kontakt så ser vi vad vi kan göra tillsammans!