Att vara del av en organisation är att vara del av en helhet, ett bygge, där helheten är beroende av att varje enskild del i bygget mår bra och fungerar som den ska. Det ställer stora krav på alla i organisationen och vikten av hållbarhet - att hålla - för medarbetare, ledare och organisation är större än någonsin. Det är i sig en utmaning och än större blir den utmaningen när vi lever i ständiga förändringar där du som ledare och medarbetare förväntas stå trygg och stadig i din roll, oavsett hur det ser ut runtomkring dig. Det ställer krav på kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, tydlighet vad gäller mål och vägen dit, gemensamma värderingar mm.

Här är några exempel på tjänster som InRelation erbjuder för att stötta och skapa hållbara och framgångsrika organisationer.


Välkommen att ta kontakt så ser vi hur vi bäst kan hjälpa dig och din organisation att komma vidare! Förutom fysiska möten går det också fint att träffas online via Skype, Zoom eller telefon!

KOMMUNIKATION 
Hur väl fungerar dialogen inom er grupp, mellan grupp och ledare och mellan grupper? Genom att träna på det som finns i vardagen med en utomstående coach skapas förutsättningar för ett bättre arbetsklimat och att nå uppsatta mål på ett effektivt sätt.     Läs mer...

VERKSAMHETSPLANERING 
Alla verksamheter behöver en plan, och inte vilken plan som helst utan en plan som innehåller rätt aktiviteter och mål för att den ska få ett liv också efter planeringsdagarna. Med en utomstående coach som hjälper till att hålla fokus och lyfta blicken, skapar ni en plan som ger energi och engagemang.   Läs mer...

VÄRDERINGSARBETE 
Tydliga, förstådda, förankrade och implementerade värderingar är avgörande för att skapa hållbara medarbetare, ledare och företag. Värderingarna ska leva över lång tid - då behöver man också ge dem utrymme att växa fram.     Läs mer...

FACILITERING 
Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile, vilket betyder “att göra det enkelt” eller att underlätta. Med en facilitator som leder mötet eller workshopen får du hjälp att på ett enkelt sätt hålla fokus och effektivt komma framåt i processen.  Läs mer...

LEDARUTVECKLING 
Som ledare ska du vara trygg och tydlig, vara rak även i utmanande situationer utan att brista i empati, föra företagets talan så väl som dina medarbetares, hantera svåra samtal, strukturera, planera, engagera... Listan är lång. För att bli en hållbar ledare krävs utrymme för reflektion, spegling och stöttning. En del av detta kan du få av chefer eller kollegor men för att utvecklas kan det vara värdefullt med en utomstående coach eller handledare som kan hjälpa till att lyfta blicken och hitta nya vägar.    Läs mer...

MEDARBETARUTVECKLING
Att vara medarbetare i ett företag är att vara del i ett viktigt system. Ju mer organiskt systemet är, desto mer hållbart blir företaget. Det kräver hållbara medarbetare. När du som medarbetare känner delaktighet och mening bidrar du på ett positivt sätt till företaget. Även medarbetare behöver ibland utrymme för reflektion och spegling av någon utomstående som en coach. Det kan handla om förhållningssätt, gränssättning, se sin potential eller annat som är viktigt för att må bra på jobbet.   Läs mer...

KURSER OCH WORKSHOPS
Att vara i grupp med andra människor gör att du eller din grupp kan ta ytterligare steg i din utveckling. Du får dynamik och draghjälp i arbetet och fördjupar inte bara relationen till och förståelsen för dig själv utan också relationen till och förståelsen för dina medmänniskor. Är du ledare för ett företag eller en grupp kan några dagars kurs eller workshop vara en stor hjälp för att leda dig och gruppen framåt.   Läs mer...