verksamhetsplanering

Alla verksamheter behöver en plan, men förvånansvärt många gör en plan som sedan blir liggande till nästa gång det är dags för den årliga verksamhetsplaneringen. Vad beror det på?

Många gånger gör man planen för att man måste, inte för att man känner lust och energi för arbetet. Och det är klart, om man redan på förhand utgår från att planen bara kommer att ligga i skrivbordslådan, då är det inte konstigt att energin tryter. Kanske använder man också den gamla planen som förlaga med endast ett fåtal justeringar, vilket också minskar entusiasmen om denna aldrig förverkligades.

Hur göra annorlunda?

Syftet med att ha en verksamhetsplan är att du och dina medarbetare ska veta vart ni är på väg, varför ni är på väg dit, hur ni ska ta er dit och vad resultatet är när ni är framme. För att planen ska vara ett verktyg som hjälper er mot målet krävs att den utgår från där ni befinner er. Första steget i verksamhetsplanen är därför att se till att alla i rummet är överens om var det är någonstans. Först därefter kan man börja bygga en plan som utgår från verkligheten och innehåller rätt saker.

Med en utomstående coach som hjälper till att hålla fokus och lyfta blicken, skapar ni en plan som ger energi och engagemang - en förutsättning för att den ska bli ett användbart verktyg och inte bli liggande till nästa års planering!