OM INRELATION
Jag heter Elisabeth Wimarson och jag har på olika sätt arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Från att i många år arbetat i olika branscher med framförallt ledarroller inom marknadsföring och försäljning, ändrade jag inriktning och arbetar sedan 2009 i egen verksamhet med att guida människor som vill komma vidare och utvecklas. I InRelation möter jag människor i samtal på min mottagning, som lärare på kurser i personlig utveckling samt på uppdrag av företag genom grupputveckling och ledarskapsutveckling. 2013-2017 har jag även varit VD och delägare i Psykosyntes Institutet, ett utbildningsinstitut för personligt växande.

Min drivkraft är en önskan att hjälpa människor, grupper och organisationer att ta ett steg mot att må bättre!

RELATIONEN - ETT AV MINA VIKTIGASTE VERKTYG
Ett av mina verktyg i möten och kurser är relationen och att ha ett holistiskt synsätt på människan där alla våra delar inkluderas; känslor, tankar, kropp och själ, och där fokus ligger på att få det som är friskt och bra att växa. Det gäller såväl i arbetet med individer som i ledarutveckling, grupper och organisationer. När jag själv första gången kom i kontakt med ett holistiskt och relationellt synsätt befann jag mig mitt i karriären - och i en livskris. Det enda jag med säkerhet visste var att jag behövde göra saker annorlunda och att jag inte klarade det på egen hand, hur mycket jag än försökte. Idag är jag tacksam att jag tillät mig att stanna upp, känna efter och be om hjälp. Genom ett mer tillåtande förhållningssätt har jag hittat min väg i livet och känner glädje och nyfikenhet i att vara här och nu. Och trots att livet ibland svajar till - som det ju gör - känner jag tillförsikt i att vara på rätt väg.

Första steget mot ett rikt och harmoniskt liv - oavsett om det handlar om privatlivet eller yrkeslivet - tar du genom att vara i relation med dig själv. Det är en spännande resa som handlar om att lära känna dina behov och börja agera på ett sätt som bättre gynnar dig och ditt välmående. Och genom att fortsätta att vara i relation - med dig själv och med andra - kan du komma vidare och leva ett liv som är rikt på det sätt du själv önskar. Därav namnet på mitt företag; InRelation!

Varmt välkommen - jag ser fram emot att möta dig - fysiskt eller online och via telefon!
 

UTBILDNING I URVAL
Jag är diplomerad samtalsterapeut vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Utbildningen sträcker sig över fem år. Som medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, har jag förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

2012/2013 fördjupade jag mig inom Stress, Hälsa och Stresshantering, Sexologi samt Barn- och Ungdomspsykologi vid Universitetet i Göteborg samt Högskolan i Trollhättan.

Jag är även utbildad Coach inom Verksamhetsplanering och Livs- och Karriärcoaching och har dessutom en Marknadsekonomutbildning samt ett flertal utbildningar inom ledarskap, marknadsföring och försäljning i botten.

2015-2016 utbildade jag mig till Yogalärare i Göteborg.
2019 certifierad i DISC