om psykosyntes - ett av mina verktyg

Ett av mina viktigaste verktyg i möten och kurser är Psykosyntes - ett holistiskt synsätt på människan där alla våra delar inkluderas; känslor, tankar, kropp och själ, och där fokus ligger på att få det som är friskt och bra att växa. Man brukar säga att själ, bredd, kreativitet och ett tillåtande förhållningssätt är kännetecknande för Psykosyntesen - en psykologi med själ helt enkelt! Och själen är något vi alla måste ha med oss om vi ska må bra - både i privatlivet och i yrkeslivet.

Eftersom varje människa (och även grupp för den delen) är unik, med olika behov, preferenser och egenskaper, behöver också olika verktyg finnas till hands för att bäst kunna möta dessa behov. Därför används förutom samtal flera olika tekniker som till exempel kognitiva verktyg (KBT), drömanalys, skrivande, målande, familjekonstellationer, musik och gestalttekniker. Verktygen används olika mycket beroende på hur behovet ser ut och var terapeuten eller coachen har sin huvudsakliga hemmavist. Psykosyntesens utgångspunkt är att allt hänger ihop och därför inkluderas hela människan; kropp, själ, intellekt, tankar och känslor med målet att förstå och bli så mycket av oss själva som vi kan!

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin och är växande i världen. I Sverige utbildas terapeuter, coacher och mentorer mm i privata skolor i framförallt Göteborg och Stockholm. I andra länder som t.ex. England och USA ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

roberto assagioli - psykosyntesens grundare

Psykosyntesen grundades av Roberto Assagioli (1888-1974) som var elev hos Freud och anses vara den som introducerade psykoanalysen i Italien. Efter sin doktorsavhandling verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera psykiatri i Italien och utarbeta sin egen terapiform om människans psyke som han 1926 gav namnet Psykosyntes. Han ville utgå från det friska i människan och sökte en psykologi som tog hänsyn till hela personen; Kreativitet och vilja, glädje och visdom, känslor, impulser och drifter.

Assagioli var före sin tid genom att göra en syntes av det västerländska och det österländska tänkandet, något som är högaktuellt inom många psykologiska riktningar i dag.

Freud sa: "Jag är bara intresserad av den del av människan som utgörs av källaren." Psykosyntesen är intresserad av hela byggnaden." - Roberto Assagioli