samtalsterapi

Ibland får jag frågan "Vad är skillnaden mellan terapi och coaching?" Kanske kan du känna igen dig i beskrivningarna för båda samtalsverktygen och bli lite förvirrad av vad som passar dig bäst. Oftast brukar det reda ut sig och bli tydligt redan i telefon eller vid ett första möte, men lite kort kan jag beskriva skillnaden här.

I coaching tittar vi på här och nu och framåt. Om du vill ha en förändring i livet men har svårt att komma vidare kan coaching vara ett sätt att se dina hinder, hitta vägar för att komma förbi dem samt lägga upp en plan för att nå dina mål. Om du trots att du försökt den här vägen ändå inte kommer vidare, eller rent av hamnar tillbaka på samma hinder igen och igen, då kan det vara läge att gå i terapi. Skillnaden är att man då, förutom att titta här och nu och framåt, även tittar bakåt i tiden. Ofta handlar det om att det finns saker i ens historia som behöver redas ut. Troligen ligger det och stör i det som är här och nu, trots att det egentligen inte hör hemma här. När vi reflekterat, undersökt och skapat större förståelse för händelser bakåt i tiden är det lättare att komma vidare.


Vi träffas i ljusa varma lokaler på Östra Hamngatan 52, centralt i Göteborg. Det går också fint att träffas online via Skype, Zoom eller telefon!

Läs vidare på övriga flikar under rubriken "Samtalsterapi" så ser du mer om hur det går till och vad som kan leda dig vidare.