att känna ensamhet

Känner du dig ensam? Det finns många anledningar till att vi känner oss ensamma. Kanske lever du själv utan partner och känner ensamhet i det. Kanske har du svårt att hitta vänner och ha nära relationer. Kanske är du ensam utan familj och släktingar eller saknar arbete och arbetskamrater. Eller kanske har du såväl familj, vänner och jobb - men känner dig ändå ensam.
 

Ett första steg mot mindre ensamhetskänsla är att vända sig till någon som kan möta dig där du befinner dig och hjälpa dig att förstå mer om dig, dina mönster och relationer.


Att få hjälp att reflektera kring, och hitta en god relation till dig själv och det du har med dig, är grunden för att kunna ha goda relationer med andra. Det går lika bra att träffas online via t.ex. Skype eller telefon som att träffas fysiskt!