att känna oro

Vi drabbas alla av att då och då känna oro. Det kan vara oro för en nära anhörig, oro inför framtiden, oro avseende den egna hälsan, yrkeslivet, att inte klara studierna, att vara i relation etc. Många gånger kan vi resonera med oss själva och hantera oron så att den inte påverkar oss mer än kortvarigt. Men ibland tar oron över, vi har svårt att tänka på något annat och ibland t.o.m. svårt att fungera fullt ut i livet. Förnuftsmässigt kanske vi känner att "det här borde jag kunna hantera" eller "det här borde jag kunna släppa", men ändå kommer vi inte vidare.


I det skedet är det en stor hjälp att vända sig till någon som kan guida dig fram till vad din oro handlar om - något som kan ha med skeenden tidigare i livet att göra och som därför är svårt att få tag i på egen hand. Att få hjälp att uttrycka vad du känner, titta på hur just ditt liv ser ut samt få förklaringar till varför din oro inte släpper är första steget mot att komma vidare.

Tillsammans möter vi det som finns hos just dig på ett tryggt och varsamt sätt med målet att hitta en lugnare tillvaro. Det går lika bra att träffas online via t.ex. Skype eller telefon som att träffas fysiskt!