att känna sorg

Att känna sorg handlar ofta om att ha drabbats av förlust. Det kan vara förlust av en nära, förlust av ett arbete eller kanske förlusten av en dröm och en längtan som aldrig blev. Ibland, som vid förlusten av en närstående, kan det kännas tydligt för oss varför vi känner sorg och saknad. I andra fall kan det vara en sorg vi bär på, som inte vill släppa taget och som vi kanske har svårt att förstå var den kommer ifrån och vad den handlar om.


Ju starkare kärlek och längtan vi haft för något, desto större och svårare kan sorgen kännas, och desto svårare kan det vara att släppa taget. Och även när vi inte känt kärlek, eller inte tycker det hänt något särskilt i livet, kan en stor sorg uppstå som då kan vara ännu svårare att förstå och hantera. Kanske är det också så att det inte bara är en sak vi tyngs av utan flera saker som nu kommit i kapp och pockar på uppmärksamhet.


När sorgen är tung att bära kan det vara en god hjälp att möta någon som kan hjälpa till att sortera, förstå, sätta ord på, bearbeta och hantera det vi bär på. Det går lika bra att träffas online via t.ex. Skype eller telefon som att träffas fysiskt!