att känna stress

Hur vi upplever stress varierar beroende på vem vi är, vad vi har med oss i livet och vilken situation vi befinner oss i. Att uppleva kortare perioder av stress behöver inte påverka vårt liv i större utsträckning. Det är när stressen är en ständig följeslagare och vi har svårt att slappna av och känna lugn som det finns anledning till oro.


Att leva under konstant stress ger såväl fysiska som psykiska reaktioner. Kroppen säger ifrån i form av t.ex. spänningsvärk och trötthet. Mentalt kan vi få svårt att minnas, ha svårt att tänka klart och att planera. Emotionellt kan vi bli lättirriterade, känslosamma och uppleva att vi inte kan kontrollera oss själva. Och socialt orkar vi inte längre delta i umgänget med familj och vänner. Allt sammantaget leder till att vi inte längre lever ett liv där vi känner delaktighet, glädje och harmoni. Om vi inte tar tag i situationen kan vi hamna i det vi ibland kallar utbrändhet eller utmattningsdepression - alltså att kroppen helt enkelt inte orkar längre.


Många gånger när vi befinner oss i en stressad tillvaro har vi svårt att tänka tanken att lägga på ytterligare en stressfaktor i form av något mer att göra. Även att ta hjälp av någon utomstående kan kännas som en belastning. Det är nu det är dags att stanna upp och börja känna efter, att tillåta dig att se hur du faktiskt har det i ditt liv och ställa dig frågan om det är så du vill ha det. Om svaret är "Nej", ge dig själv lite av den tid du lägger på andra och annat - ta professionell hjälp att reflektera över nuet och vad som lett dig hit samt hitta nya vägar och verktyg mot ett mer hälsosamt och hållbart liv.

Det går lika bra att träffas online via t.ex. Skype eller telefon som att träffas fysiskt!